Actueel


Welkom

De Jonge NJV, wat is dat?

Verhitte discussies over actuele juridische thema’s door jong talent. Dat is ‘De Jonge NJV’, het speciaal op jonge juristen gerichte onderdeel van de Nederlandse Juristen-Vereniging (NJV).

Het bestuur van de NJV zoekt voortdurend naar wegen om ook jonge juristen bij de NJV te betrekken. In dat kader is begin 2010 de Jonge NJV opgericht, een forum gericht op de jurist van morgen die graag meedenkt en meepraat over de maatschappelijke thema’s van nu. Eens per jaar zal de Jonge NJV een seminar organiseren, speciaal bedoeld voor jonge juristen, waarbij een actueel juridisch onderwerp ter discussie wordt gesteld.


 

Essays staan online 23-11-2015

De essays voor het seminar zijn gereed. De congresbundels zijn inmiddels gedrukt. Tijdens het seminar zal iedere deelnemer de bundel uitgereikt krijgen.

Graag bieden wij de nieuwsgierige lezer alvast de essays in PDF aan. Deze zijn te raadplegen via deze link.

De congresbundel is te koop als boek in de Webshop van uitgeverij Paris.


Flyer JNJV seminar 30-06-2015


Aanmelden voor het JNJV-seminar 2015! 15-06-2015

Je kunt je vanaf vandaag aanmelden voor het JNJV-seminar 2015! Aanmelden kan via deze link.


Jonge NJV seminar 2015 21-05-2015

Op vrijdag 11 december 2015 zal in Rotterdam (Erasmus Paviljoen op de campus van de Erasmus Universiteit) het zesde seminar van de Jonge NJV gehouden worden! Het thema van het seminar is ‘Haat en liefde in het recht’. Dit thema zal vanuit het Personen- en familierecht, het Bestuursrecht en het Strafrecht bekeken worden.

Op dit moment is de organisatie nog druk bezig met de voorbereidingen. Ook hebben de essayisten reeds een begin gemaakt aan de drie prikkelende essays. Houd deze site in de gaten voor meer informatie en updates.

Voor nu raden wij je aan om de datum 11 december 2015 alvast in je agenda te noteren!


De essays staan online 25-11-2014

De essays voor het seminar zijn gereed. De congresbundels zijn inmiddels gedrukt. Tijdens het seminar zal iedere deelnemer de bundel uitgereikt krijgen.

Graag bieden wij de nieuwsgierige lezer hieronder alvast de essays in PDF aan.

De congresbundel is te koop als boek en ebook in de webshop van uitgeverij Paris.

Lees meer


De referenten zijn bekend 25-11-2014

De referenten van het seminar zijn al enige tijd geleden uitgenodigd. Het lijkt ons goed om de referenten ook alvast via de website te introduceren.De referent voor het privaatrechtelijke thema is  Charlotte Schillemans. Charlotte is senior jurist Europees recht en Agent HvJEU bij het Ministerie van Buitenlandse zaken. Zij gaat haar visie op het essay van Chantal Mak geven. Het strafrechtelijke essay van Khalid van Willigenburg wordt bekeken door  Juriaan Simonis. Juriaan is werkzaam bij het wetenschappelijk bureau van het Openbaar Ministerie. Advocate en hoogleraar Europees Bestuursrecht (VU) Elies Steyger zal het bestuursrechtelijke essay van Sofia Ranchordás gaan analyseren en haar visie op de problematiek van de deeleconomie geven.


Aanmelden Seminar 2014 + Speciale aanbieding 10-10-2014

Aanmelden voor het JNJV-seminar 2014!

Ben je al lid van de NJV? Dan is deelname aan het Jonge NJV Seminar kosteloos. Bij je aanmelding kun je ervoor kiezen na afloop van het seminar wel/niet mee te dineren. De kosten voor het diner bedragen € 40,= Ga je mee dineren na afloop van het seminar schrijf je dan in vóór 5 december 2014. Ga je niet mee dineren na afloop van het seminar schrijf je dan in vóór 9 december 2014. Dit kan in beide gevallen door het aanmeldformulier in te vullen via Aanmelden Jonge NJV

Ben je nog geen lid van de NJV en wil je deelnemen aan het Jonge NJV Seminar? Meld je dan aan als lid van de NJV (via deze link) en daarna kun je aanmelden door, indien je mee gaat dineren na afloop van het seminar vóór 5 december 2014 en indien je niet mee gaat dineren na afloop van het seminar vóór 9 december 2014, het aanmeldformulier in te vullen via Aanmelden Jonge NJV

De NJV heeft momenteel een speciale aanbieding voor nieuwe leden die zich aanmelden voor het seminar van de JNJV. Deze leden krijgen een lidmaatschap voor 14 maanden. Hierdoor kan men voor het bedrag van 1 jaar contributie maar liefst 2x naar het seminar van JNJV (2014 en 2015) en 1x naar de reguliere jaarvergadering van de NJV (2015).


Prijsvraag voor studenten 1-09-2014

Elk jaar wordt de jonge-NJV afgesloten met een column, die de drie pre-essays bijeenbrengt. In een kleine tien minuten weet de columnist door middel van humor, fris taalgebruik en scherpe observaties het thema en de essays van de J-NJV vanuit een ander licht bezien. Dit jaar is deze eervolle taak voorbehouden aan jou!

Dit jaar dagen we studenten uit om een column te schrijven van 1000-1500 woorden waarin je het thema van dit jaar, de evolutie van het recht, bespreekt. Lees meer


Essayisten Seminar 2014 7-07-2014

De essayisten voor het seminar van 2014 zijn bekend. De organisatie van het seminar is trots om de essayisten aan u voor te stellen.

Lees meer


Jonge NJV seminar 2014 8-06-2014

Op 12 december 2014 zal in Tilburg (Natuurmuseum Brabant) het vijfde seminar van de Jonge NJV gehouden worden. Het thema van het seminar is ‘Rechtsvinding en de evolutie van het recht’. Dit thema zal vanuit het Publiekrecht, het Privaatrecht en het Strafrecht bekeken worden.

Op dit moment is de organisatie nog druk bezig met de voorbereidingen. Ook hebben de essayisten reeds een begin gemaakt aan de drie prikkelende essays. Houdt deze site in de gaten voor meer informatie en updates.

Voor nu raden wij u aan om de datum 12 december 2014 alvast in uw agenda te noteren!


« Ouder