Aanmelden voor het JNJV-seminar 2014!

Ben je al lid van de NJV? Dan is deelname aan het Jonge NJV Seminar kosteloos. Bij je aanmelding kun je ervoor kiezen na afloop van het seminar wel/niet mee te dineren. De kosten voor het diner bedragen € 40,= Ga je mee dineren na afloop van het seminar schrijf je dan in vóór 5 december 2014. Ga je niet mee dineren na afloop van het seminar schrijf je dan in vóór 9 december 2014. Dit kan in beide gevallen door het aanmeldformulier in te vullen via Aanmelden Jonge NJV

Ben je nog geen lid van de NJV en wil je deelnemen aan het Jonge NJV Seminar? Meld je dan aan als lid van de NJV (via deze link) en daarna kun je aanmelden door, indien je mee gaat dineren na afloop van het seminar vóór 5 december 2014 en indien je niet mee gaat dineren na afloop van het seminar vóór 9 december 2014, het aanmeldformulier in te vullen via Aanmelden Jonge NJV

De NJV heeft momenteel een speciale aanbieding voor nieuwe leden die zich aanmelden voor het seminar van de JNJV. Deze leden krijgen een lidmaatschap voor 14 maanden. Hierdoor kan men voor het bedrag van 1 jaar contributie maar liefst 2x naar het seminar van JNJV (2014 en 2015) en 1x naar de reguliere jaarvergadering van de NJV (2015).