De referenten van het seminar zijn al enige tijd geleden uitgenodigd. Het lijkt ons goed om de referenten ook alvast via de website te introduceren.De referent voor het privaatrechtelijke thema is  Charlotte Schillemans. Charlotte is senior jurist Europees recht en Agent HvJEU bij het Ministerie van Buitenlandse zaken. Zij gaat haar visie op het essay van Chantal Mak geven. Het strafrechtelijke essay van Khalid van Willigenburg wordt bekeken door  Juriaan Simonis. Juriaan is werkzaam bij het wetenschappelijk bureau van het Openbaar Ministerie. Advocate en hoogleraar Europees Bestuursrecht (VU) Elies Steyger zal het bestuursrechtelijke essay van Sofia Ranchordás gaan analyseren en haar visie op de problematiek van de deeleconomie geven.