De essayisten voor het seminar van 2014 zijn bekend. De organisatie van het seminar is trots om de essayisten aan u voor te stellen.

Privaatrecht

Essayist: Dr. Chantal Mak
Werkzaam bij: Universiteit van Amsterdam

Dr. Chantal Mak is universitair hoofddocent bij het Centre for the Study of European Contract Law (CSECL) en adjunct-directeur van het Amsterdam Research Institute for Legal Studies (ARILS) van de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoek betreft de constitutionele dimensie van het Europees privaatrecht. In het bijzonder gaat haar belangstelling daarbij uit naar de verschillende manieren waarop het recht van de Europese Unie en dat van haar Lidstaten grenzen stelt aan de contractsvrijheid in het licht van fundamentele rechten. In het kader van een NWO Vidi-project doet zij vanaf november 2014 onderzoek naar de rol van rechters op dit gebied.

Publiekrecht

Essayist: Dr. Sofia Ranchordás
Werkzaam bij: Universiteit van Tilburg

Dr. Sofia Ranchordás is universitair docent bij de vakgroep Publiekrecht, Encyclopedie en Rechtsgeschiedenis aan de Universiteit van Tilburg. In mei 2014 verdedigde zij haar proefschrift met als titel “Sunset clauses and experimental legislation: Blessing or curse for innovation” (cum laude). Haar proefschrift schreef ze in het kader van een joint-doctorate tussen de Universiteit van Tilburg en de Universiteit van Antwerpen. Daarvoor heeft Sofia in Utrecht en aan diverse universiteiten in haar thuisland Portugal gestudeerd.

Strafrecht

Essayist: Mr. Khalid van Willigenburg
Werkzaam bij: Vrije Universiteit

Khalid van Willigenburg (1983) studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam (LL.B.) en de Universiteit Leiden (LL.M., met als specialisaties strafrecht en rechtsfilosofie). Hij is op dit moment verbonden aan de Vrije Universiteit en verwacht eind 2014 te promoveren op een proefschrift over precedentwerking en casuïstiek in het materiële strafrecht.


In de komende maanden zal er meer inhoudelijke informatie over de drie essays op de website verschijnen.
Onder het menuonderdeel Essays kunt u alvast de essays van de voorgaande seminars nog eens rustig nalezen.