Elk jaar wordt de jonge-NJV afgesloten met een column, die de drie pre-essays bijeenbrengt. In een kleine tien minuten weet de columnist door middel van humor, fris taalgebruik en scherpe observaties het thema en de essays van de J-NJV vanuit een ander licht bezien. Dit jaar is deze eervolle taak voorbehouden aan jou!

Dit jaar dagen we studenten uit om een column te schrijven van 1000-1500 woorden waarin je het thema van dit jaar, de evolutie van het recht, bespreekt.

Dit is het thema in a nutshell:

In gevallen, bijvoorbeeld de rechtszaak over The Pirate Bay en de recente ophef over taxidienst Uber, waar er spanning dreigt te ontstaan tussen maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende opvattingen enerzijds en het recht als vaststaand gegeven anderzijds, is het interessant om naar het proces van rechtsvinding te kijken. Hoe kan rechtsvinding de evolutie van het recht mogelijk maken en het evenwicht tussen maatschappij en recht weer herstellen? Moet het evenwicht altijd hersteld worden? Welke rol spelen schijnbaar onbewuste processen in de voorfase van het rechterlijk oordeel? En welke rol speelt het voorhanden komen van argumenten door ontwikkelingen in de samenleving of wetenschap of door de retorische inzet van advocaten?

De beste 5 inzendingen worden aan een deskundige jury voorgelegd. De winnaar mag zijn of haar column voordragen op de seminar van 12 december 2014. Tevens zal de column worden gepubliceerd op de site van de jonge-NJV, zal hij of zij kosteloos mogen deelnemen aan het gehele programma van 12 december 2014 en zal hij of zij een jaar gratis lidmaatschap van de NJV winnen. Als klap op de vuurpijl mag de winnaar een vriend of vriendin meenemen op 12 december.

Denk jij dat je de winnende column van 2014 kan schrijven? Stuur dan voor 1 november je column in naar info@jnjv.nl ovv Column 2014. Uiterlijk voor 30 november zal de winnaar bekend worden gemaakt.