Actueel


 

Jonge NJV seminar 2015 21-05-2015

Op vrijdag 11 december 2015 zal in Rotterdam (Erasmus Paviljoen op de campus van de Erasmus Universiteit) het zesde seminar van de Jonge NJV gehouden worden! Het thema van het seminar is ‘Haat en liefde in het recht’. Dit thema zal vanuit het Personen- en familierecht, het Bestuursrecht en het Strafrecht bekeken worden.

Op dit moment is de organisatie nog druk bezig met de voorbereidingen. Ook hebben de essayisten reeds een begin gemaakt aan de drie prikkelende essays. Houd deze site in de gaten voor meer informatie en updates.

Voor nu raden wij je aan om de datum 11 december 2015 alvast in je agenda te noteren!


De essays staan online 25-11-2014

De essays voor het seminar zijn gereed. De congresbundels zijn inmiddels gedrukt. Tijdens het seminar zal iedere deelnemer de bundel uitgereikt krijgen.

Graag bieden wij de nieuwsgierige lezer hieronder alvast de essays in PDF aan.

De congresbundel is te koop als boek en ebook in de webshop van uitgeverij Paris.

Lees meer


De referenten zijn bekend 25-11-2014

De referenten van het seminar zijn al enige tijd geleden uitgenodigd. Het lijkt ons goed om de referenten ook alvast via de website te introduceren.De referent voor het privaatrechtelijke thema is  Charlotte Schillemans. Charlotte is senior jurist Europees recht en Agent HvJEU bij het Ministerie van Buitenlandse zaken. Zij gaat haar visie op het essay van Chantal Mak geven. Het strafrechtelijke essay van Khalid van Willigenburg wordt bekeken door  Juriaan Simonis. Juriaan is werkzaam bij het wetenschappelijk bureau van het Openbaar Ministerie. Advocate en hoogleraar Europees Bestuursrecht (VU) Elies Steyger zal het bestuursrechtelijke essay van Sofia Ranchordás gaan analyseren en haar visie op de problematiek van de deeleconomie geven.


Prijsvraag voor studenten 1-09-2014

Elk jaar wordt de jonge-NJV afgesloten met een column, die de drie pre-essays bijeenbrengt. In een kleine tien minuten weet de columnist door middel van humor, fris taalgebruik en scherpe observaties het thema en de essays van de J-NJV vanuit een ander licht bezien. Dit jaar is deze eervolle taak voorbehouden aan jou!

Dit jaar dagen we studenten uit om een column te schrijven van 1000-1500 woorden waarin je het thema van dit jaar, de evolutie van het recht, bespreekt. Lees meer


Essayisten Seminar 2014 7-07-2014

De essayisten voor het seminar van 2014 zijn bekend. De organisatie van het seminar is trots om de essayisten aan u voor te stellen.

Lees meer


Pre-essays de Jonge NJV seminar 2013 online 5-12-2013

De pre-essays voor het Jonge NJV seminar 2013 staan online en zijn te vinden via het tabblad Essays.

De congresbundel, waarin de pre-essays ook zijn opgenomen, wordt tijdens het seminar uitgedeeld.


Congresbundel Jonge NJV Seminar 2013 3-12-2013

De Jonge NJV geeft dit jaar voor het eerst een congresbundel uit. Deze zal bij het congres worden uitgereikt. Hier alvast de titels van de drie opgenomen pre-essays:

Mr. J.W. (Jannemieke) Ouwerkerk (Tilburg University)
‘Europeanisering van het Nederlandse strafrecht: Blessing in Disguise

mr. H.N. (Hein) Scholtens (Vrije Universiteit Amsterdam)
‘Het maken van bewerkingen in het auteursrecht: een alledaagse bezigheid waarbij in Europa niet is stilgestaan’

L.R. (Lize) Glas LLM (Radboud Universiteit Nijmegen)
‘Ruimte voor de nationale rechter bij de tenuitvoerlegging van EHRM-uitspraken


Jonge NJV Seminar 2012: ‘Omwille van het algemeen belang…’ 15-11-2012

12 december 2012 – Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden

‘Het algemeen belang’ speelt in het recht en in de maatschappij een belangrijke rol. De verschillende manieren waarop het algemeen belang in juridische procedures wordt aangehaald, geven aanleiding tot evenzoveel verschillende vragen van zowel publiek- als privaatrechtelijke aard. Zo kan het in het algemeen belang zijn om een inbreuk te maken op de (privacy)rechten van burgers, maar op grond van welk algemeen belang wordt deze beslissing dan genomen en wanneer weegt dit algemene belang zwaar genoeg? Ook beroept men zich op het algemeen belang om toegang tot de rechter te krijgen, of om tot vervolging over te kunnen gaan. Moet het recht eigenlijk altijd het algemeen belang dienen, of is dit bijvoorbeeld in privaatrechtelijke kwesties minder belangrijk?

Op woensdagmiddag 12 december 2012 zal in Leiden tijdens het derde jaarlijkse seminar van De Jonge NJV worden stilgestaan bij het algemeen belang in het recht. Tijdens dit seminar zal vanuit publiek-, privaat-, straf- en Europeesrechtelijk perspectief over het algemeen belang worden nagedacht. Aan de hand van drie uiteenlopende en prikkelende pre-essays zullen we de discussie aangaan over de inhoud en de rol van het algemeen belang in onze hedendaagse rechtsorde.

Pre-essayisten:
Anita van den Berg (Kennedy van der Laan/Vrije Universiteit)
‘Integriteitsonderzoek ter bescherming van publieke belangen’
Pim Geelhoed (Universiteit Leiden)
‘Europeanisering van het algemeen belang in de strafrechtelijke handhaving’
Walter Dijkshoorn (Raad van State)
‘Het privaatrecht is niet geschikt om het algemeen belang te dienen. Nou en?

De middag zal worden voorgezeten door Prof. Carel Stolker en worden afgesloten met een borrel.

Aanmelden kan via het tabblad Aanmelden


Tussen fabel en feit 8-12-2011

Over aansprakelijkheidsrechtelijke normstelling bij onzekere risico’s aan de hand van nanotechnologie

Mr. E.R. de Jong[1]

Van zonnebrandcrème tot mogelijke kunstmatige organen, van schoenenspray tot gekloond voedsel. Communicatietechnieken, medicatie en farmacie, cosmetica, mobiliteit, huisvesting, energie, voedsel en human enhancement. Nano doet het allemaal. Zekerheid over wie welke verantwoordelijkheden draagt om de verwezenlijking van eventuele risico’s te voorkomen of wie verantwoordelijk is indien de risico’s zich verwezenlijken is er evenwel niet. Zo is er binnen het aansprakelijkheidsrecht geen concrete nanoregelgeving en is de Nederlandse en Europese regelgeving niet geheel ‘nanoproof’. Dit roept onder andere de vraag op hoe rechtsnormen met betrekking tot nanotechnologie kunnen worden geconcretiseerd en geformuleerd. Lees meer


Natuur in de Mens; het ‘schuldige’ geheugen 6-12-2011

Natuur in de Mens; het ‘schuldige’ geheugen[1]

Dave van Toor  LL.M. B.Sc.[2]

1. Inleiding

De opkomst en ontwikkeling van DNA-onderzoek en in vivo hersenbeeldvorming maken dat de ‘natuur in de mens’ – zijn bloed en hersenactiviteit – steeds beter in beeld kan worden gebracht. Dit heeft grote voordelen voor het strafrecht. Op veel locus delicti wordt namelijk lichaamsmateriaal gevonden dat mogelijk van de dader afkomstig is en waarmee een DNA-profiel kan worden bepaald. DNA-profielen worden in het hedendaagse strafrecht regelmatig gebruikt om een verdachte op te sporen of een strafbaar feit te bewijzen. Het gebruik van ‘menselijk materiaal’ kan echter op gespannen voet staan met klassieke beginselen. Lees meer