Geen categorie


 

Essays staan online 23-11-2015

De essays voor het seminar zijn gereed. De congresbundels zijn inmiddels gedrukt. Tijdens het seminar zal iedere deelnemer de bundel uitgereikt krijgen.

Graag bieden wij de nieuwsgierige lezer alvast de essays in PDF aan. Deze zijn te raadplegen via deze link.

De congresbundel is te koop als boek in de Webshop van uitgeverij Paris.


Flyer JNJV seminar 30-06-2015


Aanmelden voor het JNJV-seminar 2015! 15-06-2015

Je kunt je vanaf vandaag aanmelden voor het JNJV-seminar 2015! Aanmelden kan via deze link.


Jonge NJV seminar 2014 8-06-2014

Op 12 december 2014 zal in Tilburg (Natuurmuseum Brabant) het vijfde seminar van de Jonge NJV gehouden worden. Het thema van het seminar is ‘Rechtsvinding en de evolutie van het recht’. Dit thema zal vanuit het Publiekrecht, het Privaatrecht en het Strafrecht bekeken worden.

Op dit moment is de organisatie nog druk bezig met de voorbereidingen. Ook hebben de essayisten reeds een begin gemaakt aan de drie prikkelende essays. Houdt deze site in de gaten voor meer informatie en updates.

Voor nu raden wij u aan om de datum 12 december 2014 alvast in uw agenda te noteren!


Tweede congres JNJV: over politiek en recht 14-12-2011


Vrijdag 9 december vond in de sfeervolle Kleine Zaal van Concertgebouw De Vereeniging te Nijmegen het tweede Jonge NJV congres plaats. Intensief werd er gediscussieerd over de natuur van de mens, over hersenscans, guilty knowledge, over schaarste, marktwerking, innovatie, mensenlevens en verbodsacties. Na afloop van het officiele gedeelte werd er tijdens de borrel en het diner nog vurig nagepleit.

Zie voor een impressie de fotoreportage achter de “lees meer”-knop. De essays, de column en het redactioneel van Steven Bartels kun je rustig nalezen in de items hieronder.

Veel dank gaat uit naar essayisten Dave van Toor, Elbert de Jong en Jaap van Rijn van Alkemade, naar onze dagvoorzitters Steven Bartels en Carrie van der Kroon, naar columnist Derk Venema, naar de referenten en student-referenten en naar de NJV.

Wij kijken terug op een uiterst geslaagde middag. Tot volgend jaar!

Daniel Stein, Geert Pesselse en Charlotte Spierings

Organisatie Jonge NJV Congres 2011

*Wil jij het volgende Jonge NJV Congres organiseren? Neem dan (via het contactformulier) contact op met Ivo Giesen*

Lees meer


De natuur van jonge juristen 13-12-2011


De natuur van de mens brengt mee dat ik per minuut ouder word. De natuur van de mens, met een vraagteken erachter, is het thema van het Jonge NJV-seminar 2011: waar gaat dit niet over? Ouder, zodat ik mij afvraag of ik nog jong genoeg ben om voor jonge NJV-er door te gaan. Het kan over vrijwel elk onderwerp gaan. Vergrijzing, dagelijks speur ik naar tekenen ervan, maar vooralsnog lijkt de schade mee te vallen. Uit de inleiding van Giesen bij de preadviezen van vorig jaar (NJB 2010, p. 2741) blijkt bovendien dat beslissend voor participatie is of iemand een jonge geest heeft. Lees meer


Milieurecht en schaarse publieke rechten 7-12-2011

Het milieurecht en de verdeling van schaarse publieke rechten: naar een effectievere bescherming van het milieu?

Mr. J.M.J. van Rijn van Alkemade*

Een van de grootste uitdagingen van deze tijd wordt gevormd door het mondiale klimaatprobleem. Op internationaal niveau bestaat consensus over de noodzaak om een halt toe te roepen aan de overbelasting van het eco-systeem. Op EU-niveau heeft deze consensus zich inmiddels vertaald in juridisch bindende resultaatsverplichtingen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, lucht-, water- en bodemverontreiniging tegen te gaan en de natuur te beschermen. In dit pre-essay staat de – wetenschappelijk en maatschappelijk relevante – vraag centraal of deze ontwikkeling tot gevolg heeft dat bepaalde besluitvorming in het milieurecht gekarakteriseerd kan worden als besluitvorming over de verdeling van schaarse publieke rechten. Dit zijn rechten die op basis van het publiekrecht worden verleend en waarnaar de vraag groter is dan het door de overheid gemaximeerde aanbod. Gekeken wordt naar twee publieke rechten: milieuvergunningen en emissierechten (§ 1). Het blijkt dat beide publieke rechten niet werkelijk schaars zijn (§ 2). Dit roept de vraag op naar de effectiviteit van het milieurecht (§ 3). Geconcludeerd wordt dat het milieurecht, teneinde de Europese milieudoelstellingen te behalen, meer zou moeten inzetten op een marktconforme aanpak (§ 4). Lees meer