De Jonge NJV beoogt juridisch talent de kans te bieden om zich te profileren. Daartoe is er de Jonge NJV Column’. Iedereen wordt opgeroepen om een column van maximaal 600 woorden te schrijven naar aanleiding van het thema van 2011 en die uiterlijk 1 december 2011 in te sturen (richten aan: info@dejongenjv.nl). De beste column wordt door de columnist voorgedragen tijdens het Jonge NJV Seminar.