Aanmelden voor het JNJV-seminar 2015!

Ben je al lid van de NJV? Dan is deelname aan het Jonge NJV Seminar kosteloos. Bij je aanmelding kun je ervoor kiezen na afloop van het seminar wel/niet mee te dineren. De kosten voor het diner bedragen € 40,= Schrijf je in vóór vrijdag 4 december 2015 door het aanmeldformulier in te vullen via Aanmelden Jonge NJV

Ben je nog geen lid van de NJV en wil je deelnemen aan het Jonge NJV Seminar? Meld je dan aan als lid van de NJV (via deze linken daarna kun je aanmelden door vóór vrijdag 4 december 2015  het aanmeldformulier in te vullen via Aanmelden Jonge NJV


Over de NJV
De NJV heeft op dit moment ongeveer 3300 leden, afkomstig uit alle geledingen van de juristerij: de rechterlijke macht, de advocatuur, het notariaat, de belastingadviespraktijk, de overheid, de universiteiten en het bedrijfsleven. Het is daarmee het grootste niet-virtuele juridische netwerk van Nederland en dus voor elke jonge ambitieuze jurist van onschatbare waarde. Waar anders loop je de kans je naaste collega’s, de partners van je kantoor, de president van je rechtbank of hof, de deken van de Orde, je eigen hoogleraren, de raadsheren van de Hoge Raad én de minister van Justitie tegen het lijf te lopen? Omdat de NJV als algemene vereniging probeert actuele en overkoepelende thema’s in de rechtsontwikkeling te behandelen, is het lidmaatschap voor elke jurist interessant; ook voor specialisten vormt de NJV een praktische en wetenschappelijke aanvulling op het lidmaatschap van de meer gespecialiseerde verenigingen.

Mocht je meer willen weten over de NJV, check dan www.njv.nl.


Lidmaatschap van de NJV
Het lidmaatschap van de NJV staat open voor iedereen die de titel van bachelor in de rechten, meester of doctorandus in de rechtsgeleerdheid heeft verkregen aan een faculteit der rechtsgeleerdheid van een Nederlandse universiteit of hogeschool. Naast je deelname aan het Jonge NJV Seminar (incl. borrel) ontvang je als NJV lid elk jaar twee bundels: de NJV-preadviezen voor de komende jaarvergadering alsmede het verslag van de vorige jaarvergadering van de NJV. Elk lid is bovendien van harte welkom op de NJV jaarvergadering in juni om daar mee te debatteren over de nieuwste preadviezen en te stemmen over de vraagpunten.

Het NJV-lidmaatschap kost slechts € 30,= per jaar (het lidmaatschapsgeld is aanzienlijk lager dan de prijs van de preadviezen in de losse verkoop). Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en kan jaarlijks worden opgezegd. De kosten van het lidmaatschap worden elk jaar in rekening gebracht door middel van een factuur of automatische afschrijving.